உப்பு வரி – மதுவிலக்கு குறித்து SCF தீர்மானம்

அகில இந்திய பட்டியல் சாதியினர் கூட்டமைப்பின் செயற்குழுக் கூட்டம், புது தில்லியில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கரின் வீட்டில் 6.10.1951 அன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில், தேர்தல் அறிக்கையைத் தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்து மகா சபா, ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஜன் சங் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என இக்கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. பிற அரசியல் கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொள்வது குறித்து முடிவெடுக்க, டாக்டர் அம்பேத்கர், என். சிவராஜ் மற்றும் பாபுசாகேப் ராஜ்போஜ் ஆகியோர் அடங்கிய…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – III

POLITICAL DEMANDS OF SCHEDULED CASTES Resolutions passed by the Working Committee of the All-India Scheduled Castes Federation held in Madras on the 23rd September  1944  under the Presidentship of Rao Bahadur N .Shiva Raj, B.A., B.L., M.L.A.,  outlining the safeguards for the Untouchables in the new Constitution. RESOLUTION NO. I SUBJECT :—Recognition of the Scheduled Castes as…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – II

From Dr Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste  By Christophe Jaffrelot page 82 Periyar’s attack on Brahminism – Hinduism, god, priestly class, unscientific and inhuman customs and practices in the name of religion was unchallengeable in the modern history of the country. Self  Respect Movement provided a solid non-political foundation for successfully carrying out the political…