விதவைகளுக்கு மறுமணம் !

மணம் என்றால் இன்னது என்று அறியாத பெண்கள்மீது ஹிந்து சமூகம் கைம்மையைப் பலவந்தமாகப் புகுத்துகிறது. ஹிந்து சமூகத்திலிருந்து இந்தத் தீய கொடிய பழக்கம் போக வேண்டுமானால், வெளியிலிருந்து கொண்டு, சட்டம் இயற்றுவதனால் முடியாது. முதலாவது ஹிந்துக்களுக்கிடையே அறிவு சார்ந்த பொதுஜன அபிப்பிராயத்தின் பலத்தினால் சீர்திருத்தம் ஏற்பட வேண்டும். இரண்டாவதாக, விதவைப் பெண்களுக்கு மீண்டும் மணம் செய்வது தங்கள் கடமை என்பதைப் பெற்றேர்கள் அங்கீகரிப்பதன் மூலம் சீர் திருத்தம் ஏற்பட வேண்டும். – காந்தி மாணவர்களுக்கு காந்தி கூறிய…

“One man army”

When peace returned to Noakhali and later on India became free, Gandhi received an acknowledgement of his mission for peace through a letter from Lord Mountbatten on 26 August 1947. In his letter Mountbatten wrote: My dear Gandhiji, In the Punjab we have 55 thousand soldiers and large scale rioting on our hands. In Bengal…

இம்மண்ணில் ஊனோடும் உதிரத்தோடும் …..

காந்தி பிறந்தநாள், இறந்தநாள் வந்தாப் போதும் நம் மக்கள் ஐன்ஸ்டீன் காந்தி மறைவின் போது விடுத்த செய்தியாக ஒன்றைத் தூக்கிப் போட்டு மேற்கொள் காட்டுறாங்க  இப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் இந்த நிலவுலகத்தில் ஊனோடும் உதிரத்தோடும் உலவினார் என்பதை வருங்காலச் சந்ததியினர் நம்பவே மறுப்பர்…………………. உண்மையில் அது காந்தியின் 70வது பிறந்த நாளுக்கு (1939) வாழ்த்து தெரிவித்த போது ஐன்ஸ்டீன் கூறியது…. Einstein’s Statement on the occasion of Mahatma Gandhi’s 70th birthday(1939) A leader…

“Lower House” & “Upper House”

Joseph Lelyveld என்பர் “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle with India” என்று ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார். போகிற போக்கில் அதில் இப்படி ஒரு படு அபத்தமான அவதூறை சொல்லிச் செல்கிறார். Two years later, the lawyer Gandhi drafts a mock-serious agreement for his friend to sign, using the teasing pet names and epistolary salutations that Gandhi, easily the wittier and…