தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – X

SEPARATE COLONES WANTED SCHEDULED CASTES’ DEMAND Future Constitution Should Have Their Prior Approval MADRAS, Sept. 23−”Scheduled Castes in India are a distinct and separate element in the national life of the country. No constitution will be acceptable to them unless it has their consent and it recognized them as a separate element. While they were…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – IX

Settlement of Labour Disputes Conciliation Commissioners To Be Appointed MADRAS, Sept. 22.-Dr. Ambedkar met the Southern India Chamber of Commerce this evening and discussed with them questions relating to Labour Leglslation, Sickness Insurance, Overseas Indian Labour, and Technical Training Scheme. Dr. Ambedkar said that Government had deferred the proposed comprehensive Labour Legislation not because of…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – VIII

RELIEF FOR SCHEDULED CLASSES Should be Undertaken By Govt., Says Dr. Ambedkar MADRAS, Sept. 22 -“I would like to Bay that while I am wholeheartedly in favour of opening hostels and dispensaries, and other ameliorative measures for the Schedued Classes, I feel that these necessary things must be done by Government at Government cost, so…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – VII

Will “National Govt.” Be Better than Present One ? AMBEDKAR’S DOUBT   MADRAS, Sept. 23.−A civic address was presented to Dr. B. R. Ambedkar, Labour Member, Viceroy’s Executive Council at the Council Chamber, Ripon Buildings, last evening. The gathering included Mr. V. Ramakrishna, Chairman, National Service Labour Tribunal and Kumararaja Sir M. A. Muthiah Chettlar.…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – VI

BOMBAY TALKS AND DEPRESSED CLASSES MADRAS, Sept. 22-“If the interests of the Depressed Classes were neglected I would certainly fight for them,” said Dr. B. R. Ambedkar, Labour Member, Government of India, who arrived in the city yesterday, when asked by an “Indian Express” representative about his views on the Gandhi-Jinnah talks. Dr. Ambedkar added…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – V

டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்திய அரசாங்க நிர்வாக சபை மெம்பர் என்கின்ற முறையில் சென்னைக்கு வந்து 4, 5 நாள்கள் தங்கி இருந்து பல இடங்களில் பேசிவிட்டுப் போய் இருக்கிறார். அப்படி அவர்கள் பேசிய பேச்சுகளில் பார்ப்பனர்கள் பெரிய உத்தியோகங்களில் பதவிகளில் இருந்தால் எப்படி பார்ப்பனிய ஆதரவுக்கும் நலத்துக்கும் துணிகரமாய் வெள்ளையாய் பேசுவார்களோ அதுபோலவே பச்சையாய் பேசுகிறார் என்பது மிகுதியும், அதிசயப்படவும், பாராட்டத்தக்கதுமான காரியமாகும். நம் எதிரிகள் அவரை சர்க்கார்தாசர் என்று சொல்லக்கூடும்.  அதைப் பற்றி அவர்…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – IV

அம்பேத்கார் அறிவுரைகள் டாக்டர் அம்பேத்கார், சென்னையிலே பல சொற்பொழிவுகளிலே தந்த அறிவுரைகளிலே சில பொறுக்குமணிகளைக் கீழே தருகிறோம். உங்கள் குறிப்பிலே இருக்கவேண்டுமென்று. பதவிப் பிரியர்கள் பிராமணரல்லாதார் கட்சி, தேர்தலிலே தோற்றதற்குக் காரணம், அக்கட்சியிலே பதவிபெற வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு இருந்தவர்களின் போக்குதான். கட்சி தலைதூக்குகிறது பிராமணரல்லாதார் கட்சி மீண்டும் தலைதூக்க ஆரம்பித்திருப்பது கண்டு களிப்படைகிறேன். காந்தியார் குணம் காந்தியார் காங்கிரசின் தலைவராக இருக்கிறார். வேறு எந்தத் தேசத்தில் அவரைத் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளுவார்? எதிர்காலத் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வர்? எதிர்கால திருஷ்டியோ…