மனுவும் சூத்திரர்களும்-அம்பேத்கர்

மராட்டியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் ஆட்சியின்போது, பேஷ்வாக்களின் தலைநகராக இருந்த புனா நகரத்திற்குள் மாலை 3 மணியிலிருந்து காலை 9 மணிவரை தீண்டப்படாதவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஏனெனில், ஒன்பதுக்கு முன்பும் மூன்றுக்குப் பிறகும் அவர்களுடைய உடல்கள் நீண்ட நிழல்களை ஏற்படுத்தியதே இதற்குக் காரணம். இந்த நீண்ட நிழல்கள் ஒரு பிராமணரின் மீது பட்டுவிட்டால் அவர் குளித்துத் தனது தீட்டைப் போக்கிய பிறகே உணவு அருந்தவோ, தண்ணீர் குடிக்கவோ முடியும். இதே போன்று மதில் சுவரால் அரண் செய்யப்பட்ட நகரங்களுக்குள், தீண்டப்படாதவர்கள்…

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கள்ளர்கள் 1930-31ல் பட்டியலின மக்களுக்கு செய்த வன்கொடுமைகள்

Has the law as laid down by Manu for the Bahayas any counterpart in the present day social relationship between the Hindus and the Untouchables? To those who doubt I ask to take the following case into consideration. The incident has occurred in the Ramnad District of the Madras Presidency. In December 1930 the Kallar…