இம்மண்ணில் ஊனோடும் உதிரத்தோடும் …..

காந்தி பிறந்தநாள், இறந்தநாள் வந்தாப் போதும் நம் மக்கள் ஐன்ஸ்டீன் காந்தி மறைவின் போது விடுத்த செய்தியாக ஒன்றைத் தூக்கிப் போட்டு மேற்கொள் காட்டுறாங்க  இப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் இந்த நிலவுலகத்தில் ஊனோடும் உதிரத்தோடும் உலவினார் என்பதை வருங்காலச் சந்ததியினர் நம்பவே மறுப்பர்…………………. உண்மையில் அது காந்தியின் 70வது பிறந்த நாளுக்கு (1939) வாழ்த்து தெரிவித்த போது ஐன்ஸ்டீன் கூறியது…. Einstein’s Statement on the occasion of Mahatma Gandhi’s 70th birthday(1939) A leader…

Einstein welcomed the Constituent Assembly’s decision to abolish untouchability !

To the Indian prime minister (1947–1964). Letter of June 13, 1947. (Einstein Archives 32–725) …………………………….. May I tell you of the deep emotion with which I read recently that the Indian Constituent Assembly has abolished untouchability? I know how large a part you have played in the various phases of India’s struggle for emancipation, and…