தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – VII

Will “National Govt.” Be Better than Present One ? AMBEDKAR’S DOUBT   MADRAS, Sept. 23.−A civic address was presented to Dr. B. R. Ambedkar, Labour Member, Viceroy’s Executive Council at the Council Chamber, Ripon Buildings, last evening. The gathering included Mr. V. Ramakrishna, Chairman, National Service Labour Tribunal and Kumararaja Sir M. A. Muthiah Chettlar.…

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கர் – VI

BOMBAY TALKS AND DEPRESSED CLASSES MADRAS, Sept. 22-“If the interests of the Depressed Classes were neglected I would certainly fight for them,” said Dr. B. R. Ambedkar, Labour Member, Government of India, who arrived in the city yesterday, when asked by an “Indian Express” representative about his views on the Gandhi-Jinnah talks. Dr. Ambedkar added…

ராஜாஜி,க.சந்தானம் மற்றும் தக்கர் பாபாவிற்கு காந்தி எழுதிய கடிதங்கள்

1944 முதல் பிரிவினையை தவிர்க்க காந்தி போராட்டத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்ததால் அம்பேத்கர் 1945ல் சுமத்திய குற்றசாட்டுகளுக்கு காந்தி நேரிடையாக பதிலளிக்கவில்லை என்றாலும் ராஜாஜி எழுதிய “அம்பேத்கருக்கு மறுப்பு”  மற்றும் க.சந்தானம் எழுதிய “அம்பேத்கரின் ஆய்வறிக்கை –  மறு ஆய்வு”  வெளிவர ஊக்குவித்தார். அது சம்பந்தமாக காந்தி ராஜாஜி,க.சந்தானம் மற்றும் தக்கர் பாபாவிற்கு எழுதிய கடிதங்கள் :  ராஜாஜிக்கு எழுதிய கடிதம் பூனா ஆகஸ்ட் 26, 1945 எனதருமை சி.ஆர் சுமத்தியிருக்கும் குற்றசாட்டுக்களுக்குப் பதிலளிக்க உங்கள் அளவுக்கு நன்கறிந்தவர்களோ திறனுடையவர்களோ…

பூனா ஒப்பந்தம் – சில உண்மைகள் – அ.அண்ணாமலை

தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் வாழ்ந்த காந்தியடிகளைப் பற்றியும் அவர் தலைமையில் நடந்த மாபெரும் சமுதாய மாற்றத்திற்கான முயற்சிகளையும் மறைக்க தொடர்ந்து விவாதித்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சமூகப் பிரச்சனையை அரசியல் காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தும்போது இந்த நிலை ஏற்படத்தான் செய்யும். நானும் பலருடன் இது பற்றி விவாதித்திருக்கிறேன். புனா ஒப்பந்தம் எங்களுக்கு பெருந்தீங்கு விளைவித்து விட்டது என்று கூறும் பலருக்கு புனா ஒப்பந்தத்தைப் பற்றி சரியான புரிதலே இல்லை. புரிதலை விடுங்கள், அது சம்பந்தமான தகவல்களே…