ஆயுர்வேத வைத்தியம் குறித்து காந்தி

பண்டைக்கால வைத்தியர்கள் ஆராய்ச்சி நடத்துவதற்காக உயிரையே கொடுத்திருக்கிறார்கள்.ஒரு சல்லிக் காசு கூட வாங்காமல் நோய்களை குணப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.இந்த இரண்டு பாடங்களியும் இன்றை வைத்தியர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும்.இன்று ஆயுர் வேத வைத்தியர்கள் பண்டைக்காலப் பெருமையையே மூலதனமாக வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.நோயைக் கண்டுபிடிக்கும் முறை இன்னும் கற்கால முறையாக இருக்கிறது.மேல் நாட்டு முறை அளவிற்கு அது இன்னும் வளர்ச்சி பெறவில்லை .மேல் நாட்டு முறையில் குறைகள் இருந்தாலும் அடக்கமும் ஆராய்ச்சியும் இருக்கிறது.ஆயுர்வேத வைத்தியர்களிடம் மேலே வரவேண்டும்,பணம் திரட்ட வேண்டும் என்ற ஆசைதான் மேலோங்கி இருக்கிறது.இந்த மனோபாவத்துடன் ஆயுர்வேதத்திற்குத் தொண்டாற்ற முடியாது.
 
— மவுண்ட் ரோடு சென்னை ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையில் காந்தி 24-3-1925

 

SPEECH AT AYURVEDIC PHARMACY, MADRAS
March 24, 1925
Image Source : Dinamani

Image : Dinamani

Mahatamaji said that perhaps those responsible for the function did not realize that he seemed to be entirely out of tune there. They did not know that he made these remarks even when he performed the opening ceremony of a medical college with which his esteemed friend Hakim Ajmal Khan, was connected. From his chair on that occasion he had to dissociate himself from much that went under the name of Unani, Ayurvedic or European medicine. He was opposed to indiscriminate use of drugs. It did not give any pleasure to him to hear that Dr. Sri Ramacharlu was able to distribute his medicines amongst two lakhs of people or twenty lakhs of people. He could not congratulate the doctor on his successful advertisement of makaradhwaja (An Ayurvedic medicinal preparation) . What was wanted among their physicians was a real touch of humility. It was a matter of good fortune to him to have friends among both allopathic doctors and Ayurvedic and Unani physicians; but they all knew his mind thoroughly that he could not possibly endorse their activities in the distribution of drugs. He wished the physicians of the modern day took the role of the physicians of old, when they gave their lifetime to make researches and distribute relief among the people without taking a single farthing. That was unfortunately not the case today.

What he noticed at present was that the Ayurvedic physicians were trying to live on the past glories of Ayurveda. The system of diagnosis was still in the primitive stage and it could not be in any measure compared with that prevailing under the Western system. Whatever might be said of the Western system—he had said a great deal on that subject—one thing must be said in its favour, that it had got humility and it had got research; and there were physicians and surgeons who gave their whole time to this work, the world not knowing them. He wished that spirit would fire the Ayurvedic physicians. But unfortunately what he noticed today was hunger for wealth and renown and hunger for coming to the top. That was not the way in which they would be able to serve Ayurveda. He knew there were most potent and efficacious drugs in Ayurveda. But today because they had forgotten the art, they had really lost the use of that. He had discussed these things with many physicians and they had nodded assent to all that he had been saying.
————————–
You would not call me a dear friend of yours, when you have purposely invited me to come here, if I do not utter this truth that is lying deeply rooted in me. And it is a result not of a day’s thought or a hurried thought; but it is the result of nearly 40 years of observation and also experiments in hygiene and sanitation. As a result of these things, I have come to the deliberate conclusion that the best physician is one who administers the least number of drugs. The surgeon who performed the operation on the late King Edward and so successfully performed it, has said that in his pharmacopoeia their were but two or three drugs that he used. Otherwise he left nature to do its own work. I trust that our physicians understand the secret that nature is the sweetest, the quickest and the best restorer of health, whereas what I find is that all kinds of experiments are being made, arousing the basest passions of humanity. The advertisements that I see of medi-cines made me sick. I feel that physicians are rendering no service to humanity whatsoever but the greatest disservice by claiming every medicine as the panacea for all ills of life. I plead for humility, sim-plicity and truth.
The Hindu,24-3-1925
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s