காந்தியை பெரியார் எச்சரித்தாரா ? – 2

மகாத்மா வரவேற்பு

gandhi and periyar fake 01கதரின் பேரால் நமது பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனரல்லாத சமூகத்திற்கு இடையூறு.அதாவது அரசியலி ன்பேரினாலும் கடவுள்.மோகம்,மதம், என்னு ம்பேரினாலும் எவ்வளவு கொடுமையும். சூழ்ச்சிகளும் செய்துவந்தார்களோ வருகிறார்களே அதுபோலவே ஶ்ரீரீமான் சி.இராஜகோபாலாச்சாரியார் முதலிய பார்ப்பனர்களும் அவருடைய பார்ப்பன சிஷ்யர்களும் பார்ப்பனரல்லாத சில கூலிகளும் சூழ்ச்சி செய்து வருவதாக நாம் நினைப்பதற்கு இடமேற்பட்டு வருவதற்கு தகுந்தாற் போல்பல இடங்களில் இருந்து சமாச்சாரங்களும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இச்சூழ்ச்சிகளுக்கு பெரும்பாலும் மகாத்மா வரவை ஒருஆயுதமாக உபயோகப்படுத்திக்கொள்ளுகிறார்கள் என்றும் தெரியவருகிறது.”மகாத்மாவின்தென்னாட்டு விஜயம்”என்னும் பேரால்  கதர் பண்டைசெலவு செய்து ஆங்காங்கு போய் பார்ப்பணிய விஷங்களைப் பரப்ப உபயோகித்துக்  கொள்ளுவதாகவும் தெரிகிறது. ஆனபோதிலும் நமக்கு அதைப்பற்றிப்  பயம் ஒரு சிறிதுமில்லை என்றே சொல்லுவோம். மகாத்மாவை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து வரவேற்கவேண்டியதுதான்.நாம் எல்லோரும் அவரது வருகையின் கருத்துக்கு ஆதரவளிக்கவேண்டியது தான்.தாராளமாய்ப் பணமும்கொடுக்கவேண்டியதுதான். அதைப்பற்றிநாம் ஒருசிறிதும் பின்வாங்கக்கூடாது என்பதே நமது கெட்டியான அபிப்பிராயம் அப்படி நம்முடைய பணமும் நம்முடைய ஆதரிப்பும் நமது கெடுதிக்கும் இழிவுக்கும் கயமரியாதை அழிவுக்கும் உபயோகப்படுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டியது என்பது நமக்குத் தெரியும்.கதர் என்பதாக குருட்டு நம்பிக்கையில் விழுந்து உழன்று கொண்டு நமது கயமரியாதை பறிபோவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கமாட்டோம் என்பதாக உறுதி கூறுகிறோம்.

பார்ப்பனர்களின் அரசியல் புரட்டுகளையும் மதப் புரட்டுகளையும் கண்டவிடங்களில் எல்லாம் நாம் அவற்றை தாராளமாய் கண்டிக்கவில்லையா? நமது எதிரிகளும்.அறிவிலிகளும் நம்மை தேசத்துரோகி என்கிறார்கள் என்றோ மதத்துரோகி என்கிறார்கள் என்றே நாஸ்திகர்கள் என்கிறார்கள் என்றோ பயந்து நமது மனச்சாக்ஷியை எங்காவது மாற்றிக் கொண்டோமா? அதுபோலவே கதர் இயக்கத்திலும் பார்ப்பனப் புரட்டுகளைக் கண்டோமானால் நம்மை கதர் துரோகி என்று பிறர் சொல்வர்களே எனப் பயந்துகொண்டு ஒருக்காலும் வாயை மூடிக் கொண்டிருக்கமாட்டோம்.

“தேசத்துரோகி.ராஜத்துரோகி,தெய்வத்துரோகி,மதத்துரோகி.பிராமணத் துவேஷி, காங்கிரஸ்துரோகி. சுயராஜ்யக்கட்சித் துரோகி” முதலிய எத்தனையோ துரோகியும் துவேஷியும்” ஆகி ஜெயிலுக்கும் நரகத்திற்கும் போனாலும் சரி நமது கயமரியாதையே நமது பிறப்புரிமை என்று நமக்குப் பட்டதைச் சொல்லி வரும்போது கதர்த் துரோகிப் பூச்சாண்டிக்கு ஒருக் காலமும் பயந்துவிடமாட்டோம். இப்பொது தமிழ்நாடு கதி ஸ்தாபனத்தில் 100-க்கு 75 பேருக்கு மேலாகவே பார்ப்பனர்கள் மாதம் 30.40,50.75.100. 150 என்பதாக சம்பளம் பெற்றுக்கொள்ளை கொண்டு பார்ப்பன அக்கிரஹாரம் சத்திரம் போல் வாழ்ந்து வருவது நமக்குத் தெரியும். ஆனாலும் அதைப் பற்றி நமக்கு அவ்வளவு அதிகமான ஆத்திரமில்லை. ஆனால் அவர்கள் அதை நமக்கு கெடுதி செய்ய ஆதாரமாய் உபயோகித்துக் கொள்வதைத்தான் சகிக்கமுடியவில்லை.”சுதேசமித்திரன்” எப்படி நமது பங்கு.நமது சந்தாப்பணம்,நமது விளம்பரப்பணம் ஆகியதைக் கொண்டு நமது சமூகத்திற்குக் கேடு சூழும் காரியத்தையே”தேசசேவை”,”தேசியப் பத்திரிகை”என்னும் பேரால் பரப்பி வருகிறதோ அதுபோலவே நமது”ஏழை மக்களுக்கு சாப்பாடு”குடியானவர்களுக்கு தொழில்” என்று சொல்லிக் கொண்டு செய்யும் கொடுமைகளை பார்த்துக்கொண்டும் .நம்மை எவனாவது கதர் துரோகி என்று சொல்லி விடுவானே எனப்பயந்து வாயை முடிக் கொண்டிருந்தால் அதைவிட பயங்காளித்தனமான காரியம் வேறில்லை என்பதே நமது அபிப்பிராயம். ஆனால்  மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இவ்வியக்கத் தலைவராய் இருப்பதால் அப்படிச் சொல்லுவது மகாத்மாவை குற்றம் சொல்லுவதாகுமோ அவருக்கு துரோகம் செய்ததாகுமோ என்பதாக சில மூட நம்பிக்கைக்காரர் பயப்படவும் கூடும். இப்படிச்சொல்லி சில பார்ப்பனர்கள் பாமர மக்களை ஏமாற்றவும் கூடும்.ஆனாலும் அதற்கும் நாம் பயப்படக் கூடாது என்பது தான் நமது அபிப்பிராயம் பிரிட்டிஷ் அதிகாரவர்க்கத்தரின் அக்கிரமங்களை எடுத்துச்சொல்வது ராஜத்துரோகமாகாது. “பஞ்சாபில் டையர் ராசஷதத் தன்மையாய் நடந்து கொண்டார். அவரைத் தண்டிக்க வேண்டும் அவரைத்துக்கிவிடவேண்டும்” என்று நாம்சொன்னதும்”லார்ட் செம்ஸ்போர்டை விசாரணை செய்து தண்டிக்கவேண்டும்” என்று நாம் சொன்னதும் ஜார்ஜ்மன்னரை வைததாகுமா? ஜார்ஜ்மன்னரைத் துவேஷித் ததாகுமா? அல்லது இது ஜார்ஜ் மன்னருக்கு துவேஷமாகுமா என்பதை யோசித்துப்பாருங்கள்.ஆகையால் நாம் ஒன்றுக்கும் பயப்படவேண்டியதில்லை.மகாத்மா நம்மவர்.அவர் கொள்கையாலல்லாது நாட்டிற்கு சுயராக்கியமோ சுயமரியாதையோ சமத்துவமோ விடுதலையோ கிடைப்பது என்பது முடியாதகாரியம்..மகாத்மா ஒருவருஷத்தில் செய்தவேலை.இந்தநாட்டில் இதுவரை தங்கள் ஆயுள் முழுதும்  செலவழித்தும்  செய்தவர்களைக் காணோம். ஆதலால் அப்பேர்ப்பட்ட பெரியாரை வணங்குவதற்கும் வரவேற்பதற்கும்  பின்பற்றுவதற்கும் இப்பார்ப்பனர்கள் சூழ்ச்சிக்கு பயந்து நாம் பின்வாங்கக்கூடாது.

தவிர மகாத்மா நமது பார்ப்பனர்களின் சூழ்ச்சியை அறியாதார் என்று நினைப்பதும் அறியாமையாகும்.அவரிடத்தில் உள்ள தயவினாலும் தாக்ஷண்யத்தினாலும் கருணையினாலும் சிற்சில சமயங்களில் இப்பார்ப்பனர்களின் சூழ்ச்சிக்கு இடம்கொடுத்து விடப்படுகிறதே அல்லாமல் அவரை அவைகள் ஏய்த்து விட்டதாகவோ அல்லது அவர் அறியாமல் செய்து விடுகிறார் என்றோ ஒருக்காலும் சொல்லமுடியாது. அவருக்குச் சில பார்ப்பனர்களிடத்தில் இருக்கும் தாட்சண்ணியம் என்கிற பலஹீனத்தை சிலர் அதிகமாய் உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். அதனால் நமக்கு சில சமயங்களில் கெடுதி நேரிடுவதுண்டு.ஆனாலும் அதுவும் அளவுக்கு மீறுகிறபோது நாம் அதையும் எதிர்க்கத் யாராயிருந்து வருகிறோமேயல்லாமல் அதற்காக நாம் அடியோடு விட்டுக்கொடுத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. இருக்கவும் மாட் டோம். தவிற மகாத்மாவிற்கு இந்தப் பார்ப்பனர்களின் யோக்கியதை நன்றாய்த்தெரியும் என்பதற்கு நாம் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோம். பெல்காம் காங்கிரசின்போது மகாத்மாவிடம்நாம் பேசிக்கொண்டிருந்த சமயம் அதாவது கதர் போர்டு சம்பந்தமாகவே அதிலுள்ள உத்தியோகங்கள் மிகுதியும் பார்ப்பனர்களுக்கே கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்கிற காரணத்தால் கதர் போர்டு பிரசிடெண்டு என்கிற முறையில் நமக்கும் கதர்போர்டு காரியதரிசி என்கிற முறையில் ஶ்ரீரீமான் கே.சந்தானம் அவர்களுக்கும் அபிப்பிராய பேதமேற்பட்டுவிட்டது. இதில் பூரீமான் இராஜகோபாலாச்சாரியார் ஶ்ரீரீமான் சந்தானத்திற்கு பக்கபலமாயிருந்தார். இது விஷயமாய் எங்களுக்குள் ஒரு முடிவும் ஏற்படஇடமில்லாமல் போகவே கடைசியாக காரியதரிசி ஶ்ரீரீமான் கே.சந்தானம் அவர்கள் ராஜினாமாக் கொடுத்துவிட்டார். ராஜினாமா கொடுத்து விட்டதோடு கம்மா இராமல் இந்த ராஜினாமாவை மகாத்மா தகவலுக்கு கொண்டுபோய் ஶ்ரீரீமான் சந்தானத்தின் ராஜினாமாவைப் பின் வாங்கிக் கொள்ளும்படி செய்ய மகாத்மாவையும் தூண்டப்பட்டது. மகாத்மா நம்மை கூப்பிட்டு ஶ்ரீரீமான் சந்தானம் ஏன் ராஜினாமாக் கொடுத்தார்? என்று கேட்டார்.

நான் கதர் போர்டு சம்பந்தமான உத்தியோகங்களை பெரிதும் பார்ப்பனர்களுக்கே அவர் கொடுப்பதால் அதன் தலைவர் என்கிற முறையில் பார்ப்பனரல்லாதாருக்குக் கொடுக்கவேண்டும் என்பதாகச் சொன்னதினால் அவருக்குத் திருப்தியில்லாமல் அவர் ராஜினாமாக் கொடுத்துவிட்டார் என்று சொன்னேன்.

மகாத்மா: இது ஶ்ரீரீமான் ராஜகோபாலாச்சாரியாருக்குத் தெரியாதா? என்றார்.

நான் : இது விஷயத்தில் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றுதான் என்று சொன்னேன்.

மகாத்மா அப்படியானால் உமக்கு ஶ்ரீரீமான்ராஜகோபாலாச்சாரி யாரிடம் கூடநம்பிக்கை இல்லையா? என்றார்.

நான் : பார்ப்பனர்களுக்கு அவர்களிடம் இருக்கும் நம்பிக்கை

அவ்வளவு எனக்கு அவரிடம் இல்லை என்று சொன்னேன்.

மகாத்மா: அப்படியானால் பார்ப்பனர்களிடத்திலேயே உனக்கு நம்பிக்கையில்லையா என்றார்.

நான்:இந்த விஷயத்தில் நம்பிக்கையே உண்டாவதில்லையே என்றேன்.

மகாத்மா : அப்படியானால் உலகத்திலேயே நல்ல பார்ப்பனர் இல்லை என்பது உமது அபிப்பிராயமா என்றார்.

நான்: என் கண்ணுக்குத் தென்படுவதில்லையே நான் என்ன செய்யட்டும் என்றேன்.

மகாத்மா : அப்படிச்சொல்லாதீர்கள் நான் ஒரு நல்ல பார்ப்பனரைக் கண்டிருக்கிறேன்.அவர்தான் கோக்கலே.அவர்  தன்னை பிராமணன் என்று சொல்லிக்கொண்டதே கிடையாது. யாராவது அவரை பிராமணன் என்று கூப்பிட்டாலும், மரியாதை செய்தாலும் ஒப்புக்கொள்ளாததோடு உடனே ஆட்சேபித்துத் தனக்கு அந்த யோக்கியதை இல்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டுவார்.

நான்: மகாத்மா கண்ணுக்கே ஒரே ஒரு யோக்கியமான பிராமணன் மாத்திரம் தென்பட்டு இருக்கும்போது என் போன்றவர்கள் கண்ணுக்கு எப்படி தென்படக்கூடும் என்றேன்.

மகாத்மா : (வேடிக்கையாய் சிரித்து விட்டு மறுபடியும் ஶ்ரீரீமான் சந்தானம் ராஜினாமாவை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டு காரியதரிசி வேலை பார்க்கக்கூடாதா என்று என்னைக்கேட்டார்.

நான்: நன்றாய்ப்பார்க்கலாம் எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபணை இல்லை. ஆனால் பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு சரிபகுதி அதாவது 100-க்கு 50 உத்தியோகமாவது கொடுக்கப் படவேண்டும் என்றேன்.

ஶ்ரீரீமான்பாங்கர்:ஆச்சரியப்பட்டு 100-க்கு 50 வீதம் போதுமா? அது கூடவா இப்போது கொடுக்கப்படவில்லை என்கிறீர் என்று கேட்டார். நான் :

நான்: ஆம்.என்றேன்.

சங்கர்லால் பங்கர் : ஶ்ரீரீமான் இராமசாமி நாயக்கர் 100-க்கு 50 போதுமென்கிறாரே இது என்ன அதிசயம் என்றார்.

மகாத்மா: நான் ஒருபோதும் சம்மதியேன்.100-க்கு 90 கொடுக்க வேண்டும்.

நான்: 100-க்கு 50 கொடுப்பதாய் தீர்மானம் போட ஒப்புக் கொள்ளமுடியாது என்கிறவர்கள் 100-க்கு 90 கொடுப்பதெப்படி? என்றேன்.

மகாத்மா : தீர்மானம் போடவேண்டும் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை.ஆனால்100-க்கு90 கொடுக்கவேண்டியது கிரமம் என்று சொல்லுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஶ்ரீரீமான் சந்தானத்தைப் பார்த்து பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு உத்தியோகம் கொடுப்பதில் உமக்கென்ன ஆட்சேபணை என்று கேட்டார்.

சந்தானம் : எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபணை இல்லை. ஒருவரும் வருவதில்லையே நான் என்ன செய்யட்டும் என்று சொன்னார்.

மகாத்மா : என்னைப் பார்த்து என்ன நாயக்கர் ஜீ? யாரும் வருவதில்லை என்கிறாரே என்ன சொல்லுகிறீர்?

நான்: அது சரியல்ல. ஏன் வருவதில்லை என்பதற்கே காரணம் வேண்டும். முதலாவது வேலை கொடுக்க வேண்டும். வேலை கொடுத்து அவனை மரியாதையாக நடத்த வேண்டும். இந்த இரண்டு காரியம்இருந்தால் எவ்வளவோ பேர் வேண்டுமானாலும் கிடைப்பார்கள்.

மகாத்மா : அப்படியானால் இனிமேல் உத்தியோகஸ்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுகிறீர்களா?

நான்: ஶ்ரீரீமான் சந்தானம் அவர்கள் தன்னால் முடியாதென்றால் நானே பார்த்துக்கொள்ளுகிறேன்.

மகாத்மா :ஶ்ரீரீமான் சந்தானத்தைப் பார்த்து இனி உத்தியோகஸ்தர்கள் நியமனம் நாயக்கரிடம் விட்டு விடுங்கள் என்றார்.

சந்தானம் : எனக்கு ஆட்சேபணையில்லை.

சி. இராஜகோபா லாச்சாரியார்: குறுக்கே தலையிட்டு அது முடியாத காரியம். ஏனென்றால் யார் வேலை வாங்குகிறார்களோ அவர்கள்தான் வேலைக்காரரை நியமிக்கவேண்டும்.அப்படி இல்லாமல் ஒருவர் நியமிப்பது. ஒருவர் வேலை வாங்குவதுமாயுமிருந்தால் வேலை நடக்காது என்றார்.

மகாத்மா : உடனே சிரித்துக்கொண்டு நாயக்கர் சொல்லுவதில் ஏதோ உண்மை இருக்கும்போல் தோன்றுகிறது. இப்போது நான் காங்கிரஸ் பிரசிடெண்டு. ஶ்ரீரீமான்ஜவாரிலால் நேரு காரியதரிசி நான் நியமித்த ஆளைக்கொண்டு ஜவாரிலால் வேலை வாங்க முடியாவிட்டால் நானாவது குற்றவாளியாக வேண்டும். அல்லது ஜவாரிலாளாவது குற்றவாளியாக வேண்டும். நியமிக்கப்பட்ட ஆளிடம் குற்றமிருக்க நியாயமில்லை.சர்க்காரில் கூட நியமிப்பவர் ஒருவர். வேலை வாங்குபவர் ஒருவர். அப்படி இருக்க அதில் எங்கேயாவது வேலை வாங்குபவர் நியமிக்காததால் வேலைக்காரர்கள் சரியாய் நடக்கவில்லை என்று ஏற்பட்டிருக்கிறதா? என்று கேட்டார்.

சி. ராஜகோபாவாச்சாரியார் : வகுப்பு பிரிவினை பார்த்தால் போதுமா ? வேலை நடக்கவேண்டாமா? தகுதியும் கூட பார்க்கவேண்டாமா? என்றார்.

மகாத்மா: நாயக்கர் அதையும் பார்த்துக்கொள்வார் என்றே நினைக்கின்றேன். அப்படி பார்ப்பனரல்லாதாரை நியமித்ததன் மூலம் ஏதாவது வேலைகள் கொஞ்சம் கெட்டுப் போனாலும் குற்றமில்லை. இரண்டு காரியங்களும் நடக்க வேண்டியதுதான்.அதாவது கதர்விஷயம் எப்படி முக்கியமானதோ அதுபோல வகுப்பு அதிருப்திகளும் நீங்க வேண்டியதும் மிக முக்கியமானது. ஆதலால்கதர்போர்டு சம்பந்தமான உத்தியோக நியமனம் நாயக்கர் கையில் இருக்கட்டும் என்று சொன்னார்.

பிறகு எல்லோரும் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டதாக அவருக்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு வந்துவிட்டோம். பிறகு எப்படி எப்படியோ பாடுபட்டு கதர் ஆதிக்கம் முழுவதும் தங்கள் கைக்கே வரும்படியாக பார்ப்பனர்கள் செய்துகொண்டார்கள். அதைப்பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. நாமும் கொஞ்சமும் லக்ஷயம் செய்யாமல் கதருக்காக எவ்வளவு உழைக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு உழைத்தோம்.உழைத்து கொண்டுமிருக்கிறோம். இனியும் உழைக்கப் போகிறோம். எனவே மகாத்மா காந்தி இவர்களை சரியானபடி அறிந்து கொள்ளவில்லை என நாம் நினைப்பது தப்பு என்றே சொல்லுவோம். ஆதலால் மகாத்மாவை வரவேற்கும் விஷயத்திலும் பணம் கொடுக்கும் விஷயத்திலும் நம்முடைய பங்கை நாமும் சரியாக செலுத்தவேண்டும். சில இடங்களில் பார்ப்பனரல்லாதார் தனியாய் வசூல் செய்தோ தனியாய் வரவேற்றோ தங்கள் கடமையை செய்யலாம் என்பதாக சிலர் அபிப்பிராயப்படுவதாகவும் தெரியவருகிறது. அது விஷயத்திலும் நமக்கு ஆக்ஷபணை இல்லை. சென்னை, மதுரை, குடியேத்தம்,வேலூர் முதலிய இடங்களில் நம்மை நேரிலும் கேட்டார்கள். நாம் அப்படியானாலும் சரி, எப்படியாவது நம் கடமையைச் செய்யவேண்டும் என்றேதான் சொன்னோம். கடைசியாக சொல்லுவது என்னவென்றால், மகாத்மா வரவுநாள் சமீபத்தில் இருப்பதால் ஆங்காங்கு உள்ளவர்கள் தனியாகவோ, கலந்தோ தங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி ஏதாவது ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமாய்க் கோருகிறோம்.

குடி அரசு – கட்டுரை – 05.03.1927

தொடர்புடைய பதிவு : (1927-ல், பெங்களுரில் காந்தியார்-பெரியார் சந்திப்பு- நூல் : இந்து மதமும் காத்தியாரும் பெரியாரும் (1948)-வள்ளுவர் பதிப்பகம், பவானி ) வே.ஆனைமுத்து அவர்கள் தொகுத்த “ பெரியார் ஈ. வெ. ரா. சிந்தனைகள் தொகுதி 2” பக்கம் 1005 -1008 இல் இருந்து 

Advertisements

5 thoughts on “காந்தியை பெரியார் எச்சரித்தாரா ? – 2

  1. Pingback: காந்தியை பெரியார் எச்சரித்தாரா ? – 1 | இராட்டை

  2. காந்தியின் எழுத்துக்கள் சுதந்திரத்திற்குப் பின் தொகுக்கப்பட்டது. அதில் பல்வேறு விடயங்கள் விடுபட்டுள்ளன.ஆனால் குறிப்பிட்ட தேதியில் பெரியார்-காந்தி சந்திப்பு நடந்திருக்கிறது.காந்தி பக்கவாதம்/ரத்தக்கொதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டு பெங்களூரு-நந்தி மலையில் ஓய்வு எடுத்திருக்கிறார்.பெரியார் இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகும் காங்கிரஸை விட்டு முழுவதுமாக வெளியே வரவில்லை.1927 இல் இறுதியில் காந்தி தமிழ்நாட்டில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.பார்ப்பனர்-பார்பனரல்லாதோர் பிரச்சனை சம்பந்தமாக இருதரப்பும் காந்தியோடு பேசியிருக்கிறார்கள்.காந்தியும் சமரசத்திற்கு எவ்வளவோ முயன்றிருக்கிறார்.இறுதியில் இருதரப்பும் தங்களது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள தயாரில்லை என்ற பட்சத்தில் தன்னால் எதுவும் செய்ய இயலவில்லை என்று கூறிச் சென்றுவிட்டார். பெரியாரின் இந்த குடி அரசு கட்டுரைக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது.இதற்கு காங்கிரஸ் தரப்பு பத்திரிக்கைகள் என்ன எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் என்று தெரியவில்லை.

    நேருவுடன் இருக்கும் படம் 1945 வாக்கில் எடுக்கப்பட்டது.காந்தியின் மரணத்திற்குப் பின் வெளியான (பார்க்க : காந்தியை பெரியார் எச்சரித்தாரா ? 1 ) கட்டுரையில் பெரியாருடன் இருப்பது போல் வரைந்து பிரதி எடுத்திருக்கலாம்.

    நன்றி

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s